โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
213 ม.4 ต.ป่าเว   ตำบลป่าเว  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่