โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
213 ม.4 ต.ป่าเว   ตำบลป่าเว  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศิวรยา วงศ์พิทักษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวขนิษฐา​ ทองปรีชา
ครูผู้ช่วย