โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
213 ม.4 ต.ป่าเว   ตำบลป่าเว  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวานิช อินทร์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนยการโรเรียนเขาพนมแบกศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :