โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
213 ม.4 ต.ป่าเว   ตำบลป่าเว  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
คณะผู้บริหาร

นายวานิช อินทร์สุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา