โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
213 ม.4 ต.ป่าเว   ตำบลป่าเว  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
ภาพกิจกรรม
นายวานิช อินทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,17:20   อ่าน 60 ครั้ง