โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
213 ม.4 ต.ป่าเว   ตำบลป่าเว  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์มสำหรับนักเรียน
แบบคำร้องสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.44 KB 17499
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.36 KB 17398
แบบคำร้องขอย้ายออกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.64 KB 17288
แบบคำร้องขอย้ายเข้าสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.04 KB 17328
ใบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.91 KB 17185
แบบรายงานเปลี่ยนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.72 KB 17529
คู่มือ/มาตรฐานการบริหาร
คู่มือฝ่ายงานบริหารบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.25 KB 17517
คู่มือฝ่ายงานบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.41 KB 17984
คู่มือฝ่ายงานบริหารงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.01 KB 17441
คู่มือฝ่ายงานบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.98 KB 17416